Hlavní oblast
trans
trans
trans Tento web používá aplikaci

trans WebBoss
transJednoduchá správa webu

trans 210950
trans
zobrazení této stránky

trans
trans

trans   trans
 

Několik zajímavostí o minerálech
a drahých kamenech

O historických drahých kamenech by se daly napsat celé romány. Třeba diamanty které mají nějaké příběhy. Takovým byl například Velký Mogul 280 karátů, který byl do roku 1739 v Dilí a od té doby je nezvěstný, pravděpodobně byl ukraden. Nebo Orlov 200 karátů ten daroval kníže Orlov carevně Kateřině, nyní se nachází ve sbírce historických kamenů moskevského Kremlu. Kámen přinášející nejvíc neštěstí je prý diamant Hope 45 karátů, který je tmavomodrý, nyní uložen v Smithsonian muzeu ve Washingtonu. Největší drahý opál je surový kámen uložený ve Vídni, pochází z opálových dolů ve slovenské Červenici.

Pověsti a legendy o drahých kamenech v Indii, říkají, že drahokamy jsou kapky amrity, božské tekutiny dávající lidem nesmrtelnost. Bohové však dovolili, aby se dostala k lidem v pevném skupenství, kdy už svou čarovnou moc ztratila. Indové dávali přednost rudým kamenům, zatímco třeba staří Egypťané zeleným a modrým kamenům. Nejcennější památky staroegyptské kultury objevené r. 1922 v Tutanchamonově hrobce jsou zdobeny hlavně tyrkysem a lapisem lazuli. U starých Asyřanů a Babyloňanů zaujímala významné postavení astrologie. Právě od těchto národů pochází tradice spojovat s každým znamením určitý drahokam. Systém měsíčních kamenů přejali s malými úpravami Židé a později také Římané.

Středověk si potrpěl na legendy o léčivých a ochranných účincích drahých kamenů. Běžně se soudilo, že rubín zastavuje krvácení, jaspis léčí zimnici a záchvaty padoucnice, diamant pomáhá ženám při porodu, smaragd je nadán schopností rozradostňovat mysl. Některé drahokamy měly i přes vábivý vzhled pověst velice špatnou. Takovým kamenem byl například opál, který byl považován za kámen přinášející neštěstí. Obliby došel až v 19. století. Přispěla k tomu až anglická královna Viktorie, která si přidala opál ke svým oblíbeným šperkům.

Největší bohatství drahých kamenů soustředila v kostelích a v klášterech církev na výzdobu oltářů, relikviářů,  oděvů, náboženských předmětů a mešního náčiní. Zásluhou našeho císaře Karla IV. byla drahokamy vyzdobena svatováclavská kaple na Hradčanech a kaple sv. Kříže na Karlštejně. Jaspisy z Ciboušova mechové acháty, chrysoprasy a další drahé kameny zasazené ve stěnách kaplí jsou dodnes obdivovány tisíci návštěvníků z celého světa. Poklady panovnických dvorů byly reprezentovány korunovačními klenoty. Nejstarší korunou je Tutanchamonova koruna, někteří panovníci měli korun i několik, například Karel I, králové Španělska, Bourboni, nebo Britové. Cenu těchto klenotů nelze penězi vyčíslit, totéž platí i o naší české svatováclavské koruně. Její historická cena se nedá vyčíslit. Ve světě jsou za nejdražší považovány dvě koruny a to britská zhotovená pro korunovaci královny Viktorie v r. 1837. Celkem obsahuje 3250 ks drahokamů. Druhá je koruna perských chánů ta byla vyrobena r. 1794 pro vládce Aghu Muhammada a je osazena 796 perlami, 1523 rubíny, 723 diamanty.

 

Nabídka zpracování

 

 
 

trans