Hlavní oblast
trans
trans
trans Tento web používá aplikaci

trans WebBoss
transJednoduchá správa webu

trans 227244
trans
zobrazení této stránky

trans
trans

trans   trans
 

Naleziště a zpracování achátů

Acháty se nalézají jako pecky ve výlevných horninách nazývaných melafýry. Melafýry se nacházejí v pruhu od Zvičiny až po Ještěd. Větráním dochází k odnosu materiálu z melafýrů a jeho  rozvlečení po svazích kopců, odtud je materiál spolu s peckami transportován do blízkých potoků a říček. Tyto toky jej transportovaly do dnešních nalezišť na polích, pískovnách a různých jiných místech. Tato naleziště si stručně popíšeme.

Rovně nad Dolní Kalnou
Nejbližší takové naleziště jsou Rovně nad Dolní Kalnou. Na Rovních se nachází velká spousta achátů a chalcedonů. Velmi vzácné jsou acháty žluťáky, které mají ve středu krásnou žlutou kresbu. Nacházejí se po celých Rovních, ale velmi zřídka.

Borovnice do Horek u Staré Paky
Dalším nalezištěm achátových pecek je lom u silnice z Borovnice do Horek u Staré Paky. Tady se pecky musí vysekávat z tvrdého melafýru. Po rozříznutí mají zdejší pecky šedobílou barvu.

Levín
Posuneme se dále k zapadu na naleziště Levín, zde se pecky nacházejí jak na polích tak v okolních lesích. Po rozříznutí mají zdejší acháty šedobílou barvu.

Lom Hvězda
Dále k západu se nachází naleziště lom Hvězda. Zdejší pecky mají podobný ráz jako na Levíně.

Lomnice nad popelkou
Za dalšími peckami se musíme přesunout až k Lomnici nad Popelkou. Nad Lomnicí se zvedá Morcinovský hřbet kde se nachází na polích a v okolních lesích kameny jak šedobílé tak různých barev.

Železnice
Z Morcinova se přesuneme do okolí městečka Železnice. Na polích v okolí se nacházejí acháty s červenou, červenobílou a jinými barvami. Zdejší acháty jsou jedny z nejhezčích u nás.

Libuň
Od Železnice se přesuneme opět dále k západu na pole v okolí městečka Libuň. Acháty a chalcedony se nacházejí na polích nad nádražím. Zdejší pecky obsahují převážně chalcedon bez kresby. 
Pokud se najde achát tak je šedobílý velmi zřídka se najde pecka barevná. Ještě se dají najít tzv. domečkové acháty. Jsou to pseudomorfozy křemene po barytu.

Kozákov
Západním směrem od Morcinova se nalézá naše nejznámější naleziště slavný Kozákov. Na Kozákově se nachází hlavně zelenavý jaspis, acháty, zeolity a v dutinách zdejších geod se nalézají ametysty křišťály a záhnědy. Nyní byl lom vrácen původnímu majiteli takže veškeré kutání v lomu je možné jenom s povolením majitele. Kolem Kozákova se acháty nacházejí na okolních kopcích jako jsou Prackov a Hamštejn. Ještě dále k západu se nalézá činný lom na melafyr ve Frýdštejně u Malé Skály. Acháty nalézající se v lomu jsou  převážně s bílou kresbou, poněkud nevýrazné. Nachází se v nich hodně kalcitu, který achát znehodnocuje.

Celý pruh nalezišť končí na Ještědském hřbetu. Zdejší acháty jsou převážně geody, hlavně ty větší. Menší pecky jsou obvykle acháty. Tím by mohl výčet nalezišť končit, ale je možné, že se objeví někde v okolí další naleziště. Takovým nalezištěm na které jsem zapomněl je lom v Doubravici. Zde se nacházejí naše nejhezčí acháty. Lom je založen v melafýru a z tohoto kamene se musí pecky vysekávat. Naděje na nalezení kvalitní pecky je zde značná. Zdejší acháty mají velmi pestré spektrum barev. Nacházejí se zde jak červené tak žlutočervené, šedobílé, kašolongové v různých barvách, červenobílé no prostě velká škála barev jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

Zpracování

Nyní se budeme zabývat zpracováním achátů. Budeme postupovat krok za krokem, od nalezení až po vyleštění.

Začneme přinesením achátů domů, přinesené acháty musíme nejdříve umýt. Po umytí si je vytřídíme a vyřadíme ty které jsou silně popraskané nebo nějak poškozené a nedají se zpracovat. Po vytřídění už můžeme začít acháty řezat.

K řezání se používá diamantový řezací kotouč, buď nabíjený nebo sintrovaný. Kameny určené k řezání  se upevní nebo přidrží na pile, pustíme pilu a řežeme. Když je kámen rozříznutý, vyndáme ho z pily a znovu si ho prohlédneme jestli není příliš popraskaný nebo vyhořený. Popraskané kusy hned vyhodíme, dobré kameny si odložíme k dalšímu zpracování. Po rozřezání můžeme začít brousit.

Broušení má několik fází, jako první je hrubé broušení. Ke hrubému broušení se používá karbid křemíku sic. Já používám hrubost brusiva č. 100, tímto brusivem se srovnají velké nerovnosti na kameni. Brousit se musí tak dlouho, dokud není celá plocha kamene perfektně rovná. Po hrubém broušení se musí kámen dobře umýt, aby na něm nezůstalo žádné hrubé brusivo. Pokud by brusivo na kameni zůstalo, pak by došlo k poškrábání kamene při jemném broušení. Dalším brusivem je brusivo č. 300, opět se jedná o sic. Tímto brusivem se kámen vybrousí jemně a odstraní se případné škrábance. Po tomto broušení se kámen musí opět pečlivě umýt. K dokončení broušení nám nyní chybí brusivo č. 600, jedná se opět o brusivo sic. Brusivem č. 600 dosáhneme tzv. podlesku, protože po tomto broušení se už může leštit. Broušení brusivem č. 600 nám odstraní ještě zbylé případné škrábance. Po tomto brusivu se musí kámen opět dokonale umýt aby nám brusivo nekontaminovalo leštící pastu.

Na leštění se používají různé druhy leštících prášků. Na měkké materiály se používá tzv. tripl, což jsou schránky rozsivek, které jsou rozemlety a proplaveny. Na křemeny je nejlepší používat oxid ceričitý tzv. Cerox. Tímto leštivem lze dosáhnout perfektního lesku plochy. Jako podložku pro leštění používám polyuretanový kotouč, na který se nanáší suspenze leštiva s vodou. Kámen se potře leštivem kotouč se namočí vodou a začne se leštit. Leští se tak dlouho dokud na ploše kamene není ostře vidět vlákno žárovky. Teprve tehdy je kámen dobře vyleštěn. Po vyleštění se kámen pečlivě umyje a vyčistí od leštiva a můžeme si ho zařadit do své sbírky.

 

Nabídka zpracování

 

 
 

trans